Για να διασφαλίσει τη διεπιστημονική ολιστική προσέγγιση το ΠΚΠ ανέπτυξε έναν Οδηγό για Εργαζόμενους και Εθελοντές του ΠΚΠ. Ο οδηγός αποτελείται από όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ως προς τη λειτουργία του Κέντρου, το Κίνημα του ΕΣ, τις αξίες (ΕΣ, Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, Πολυδύναμου), τις πολιτικές, το οργανόγραμμα, διαδικασίες προσωπικού και εθελοντών, εκπαιδεύσεις (Μαθήματα, E-learning), την κουλτούρα στο χώρο εργασίας, το στυλ ηγεσίας και τις υποχρεώσεις τόσο για το προσωπικό όσο και τους υπεύθυνους διαχείρισης.
Για να κατεβάσετε τον Οδηγό του Πολυδύναμου Κέντρου, πατήστε εδώ