Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ιδρύθηκε στις 10 Ιουνίου 1877 και είναι μέλος του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Αποτελεί τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση στην Ελλάδα, έχει δεσμευτεί στις διεθνείς ανθρωπιστικές αξίες, παρέχοντας αμερόληπτη ανθρωπιστική υποστήριξη ανεξαρτήτως γένους, εθνικότητας, φύλου, πολιτικών απόψεων ή θρησκευτικών πεποιθήσεων. Περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού http://www.redcross.gr/default.asp?pid=7&la=1.

Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συστάθηκε το έτος 1964, με σκοπό την παροχή Κοινωνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις αρχές και τη δεοντολογία της Κοινωνικής Εργασίας. Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας μελετά τις κοινωνικές ανάγκες, με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων και την προστασία των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων (μακροχρόνια ανέργους, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με αναπηρίες, αστέγους, μετανάστες, πρόσφυγες, κλπ.).

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δια του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας λειτουργεί το Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων, ένα πρόγραμμα σε δύο πόλεις.

Το ένα βρίσκεται στην Αθήνα για να εξυπηρετεί την Κεντρική Αθήνα και την Αττική ευρύτερα, ενώ το άλλο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη για να εξυπηρετεί την αστική περιοχή της πόλης και τη βόρεια περιοχή της Ελλάδας. Η φιλοσοφία της λειτουργίας ενός Πολυδύναμου Κέντρου που απευθύνεται σε πρόσφυγες και μετανάστες υπάρχει για παραπάνω από 20 χρόνια. Το Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων της Αθήνας λειτουργεί από το 1997, ενώ το Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων της Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε ως επακόλουθο της «προσφυγικής κρίσης» του 2015 και λειτουργεί από τα τέλη Νοεμβρίου του 2017.