Πολυδύναμο Κέντρο Αθήνας

Καποδιστρίου 2
Αθήνα 10682, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 2105126300
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mf@redcross.gr

Πολυδύναμο Κέντρο Θεσσαλονίκης

Ίωνος Δραγούμη και Βαμβακά 1
Θεσσαλονίκη 54631, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 2310 270 914
Email: mfc-thes@redcross.gr