Μάιος 2021

Δελτίο Τύπου για τη δωρεά ρουχισμού από τη RECYCOM προς το Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Αθήνας

Δελτίο Τύπου για τις δραστηριότητες της Ομάδας Γυναικών ΠΚΠ Αθήνας

Μηνιαίος Απολογισμός Μαΐου Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων Θεσσαλονίκης

Απριλίος 2021

Μηνιαίος Απολογισμός Απριλίου Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων Αθήνας

Μηνιαίος Απολογισμός Απριλίου Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων Θεσσαλονίκης

Μάρτιος 2021

Μηνιαίος Απολογισμός Μαρτίου Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων Αθήνας

Μηνιαίος Απολογισμός Μαρτίου Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων Θεσσαλονίκης

Φεβρουάριος 2021

Μηνιαίος Απολογισμός Φεβρουαρίου Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων Αθήνας

Μηνιαίος Απολογισμός Φεβρουαρίου Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων Θεσσαλονίκης

Ιανουάριος 2021

Μηνιαίος Απολογισμός Ιανουαρίου Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων Αθήνας

Μηνιαίος Απολογισμός Ιανουαρίου Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων Θεσσαλονίκης

Δεκέμβριος 2020

Μηνιαίος Απολογισμός Δεκεμβρίου Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων Αθήνας

Δελτίο Τύπου για τα Πακέτα Δραστηριοτήτων για παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων Αθήνας

Νοέμβριος 2020

Μηνιαίος Απολογισμός Νοεμβρίου Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων Αθήνας

Δελτίο Τύπου για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Δεξιοτήτων Ζωής στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Αθήνας

Οκτώβριος 2020

Μηνιαίος Απολογισμός Οκτωβρίου Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας

Δελτίο Τύπου για την Τηλεφωνική Γραμμή Πληροφόρισης και Στήριξης Προσφύγων

Δελτίο Τύπου για την έναρξη συναντήσεων της Ομάδας Γυναικών του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύφων Αθήνας

Σεπτέμβριος 2020

Μηνιαίος Απολογισμός Σεπτεμβρίου Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας

Αύγουστος 2020

Μηνιαίος Απολογισμός Αυγούστου Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας

Δελτίο Τύπου για την ανασκόπηση της Σχολικής Χρονιάς 2019- 2020 Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων Αθήνας

Ιούλιος 2020

Μηνιαίος Απολογισμός Ιουλίου Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας

Ιούνιος 2020

Μηνιαίος Απολογισμός Ιουνίου Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας

Μάιος 2020

Μηνιαίος Απολογισμός Απριλίου- Μαίου Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας

Απρίλιος 2020

Μηνιαίος Απολογισμός Πολυδύναμου Κέντρου Θεσσαλονίκης

Δελτίο Τύπου για πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης – Θεσσαλονίκη

Μάρτιος 2020

Μηνιαίος Απολογισμός Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας

Μηνιαίος Απολογισμός Πολυδύναμου Κέντρου Θεσσαλονίκης

Δελτίο Τύπου για την Τηλεφωνική Γραμμή Στήριξης και Ενημέρωσης Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας

Δελτίο Τύπου για πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης – Θεσσαλονίκη

 

 

 

 

 

Φεβρουάριος 2020

Μηνιαίος Απολογισμός Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας

Μηνιαίος Απολογισμός Πολυδύναμου Κέντρου Θεσσαλονίκης

Δελτίο Τύπου για πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης – Θεσσαλονίκη

Ιανουάριος 2020

Μηνιαίος Απολογισμός Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας

Μηνιαίος Απολογισμός Πολυδύναμου Κέντρου Θεσσαλονίκης

Δελτίο Τύπου για την επανέναρξη επισκέψεων της Κινητής Μονάδας Υγείας στο Πολυδύναμο Κέντρο Αθήνας

Δελτίο Τύπου για πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης – Θεσσαλονίκη

Έτος 2019

Ετήσιος Απολογισμός Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας

Ετήσιος Απολογισμός Πολυδύναμου Κέντρου Θεσσαλονίκης

Περίπτωση μελέτης: Έρευνα αξιολόγησης των παρεχόμενω υπηρεσιών του MFC Θεσσαλονίκης

Δεκέμβριος 2019

Μηνιαίος Απολογισμός Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας

Δελτίο Τύπου για πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης – Θεσσαλονίκη

Νοέμβριος 2019

Μηνιαίος Απολογισμός Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας

Μηνιαίος Απολογισμός Πολυδύναμου Κέντρου Θεσσαλονίκης

Δελτίο Τύπου για την άσκηση εκκένωσης του Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας

Δελτίο Τύπου για την έναρξη νέου κύκλου συναντήσεων της ομάδας γυναικών του Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας

Δελτίο Τύπου για πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης – Θεσσαλονίκη

Οκτώβριος 2019

Μηνιαίος Απολογισμός Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας

Μηνιαίος Απολογισμός Πολυδύναμου Κέντρου Θεσσαλονίκης

Δελτίο Τύπου για την οικογενειακή επανένωση μέσω Δουβλίνου Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας

Δελτίο Τύπου για πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης – Θεσσαλονίκη

 

 

 

 

 

Σεπτέμβριος 2019

Μηνιαίος Απολογισμός Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας

Μηνιαίος Απολογισμός Πολυδύναμου Κέντρου Θεσσαλονίκης

Δελτίο Τύπου για τις δράσεις του Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας

Δελτίο Τύπου για τη συνεργασία του Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας με τις οργανώσεις Humanity Crew και Service Civil International Hellas (SCI)

Δελτίο Τύπου για πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης – Θεσσαλονίκη

 

 

 

 

 

Αύγουστος 2019

Μηνιαίος Απολογισμός Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας

Μηνιαίος Απολογισμός Πολυδύναμου Κέντρου Θεσσαλονίκης

Δελτίο Τύπου για τις παρουσιάσεις του καλλιτεχνικού έργου Forced Silence από την ομάδα εκπαιδευόμενων εθελοντών του Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας

Δελτίο Τύπου για PROFILING – Θεσσαλονίκη

Δελτίο Τύπου για τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων εθελοντών του Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας σε δραστηριότητα δασοπροστασίας σε συνεργασία με το Let’s Do it Greece

Δελτίο Τύπου για διαχείριση υποθέσεων – Θεσσαλονίκη

Δελτίο Τύπου για μαθήματα ελληνικής γλώσσας (Ιουν_Αυγ) – Θεσσαλονίκη

Ιούλιος 2019

Μηνιαίος Απολογισμός Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας

Μηνιαίος Απολογισμός Πολυδύναμου Κέντρου Θεσσαλονίκης

Δελτίο Τύπου για τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων εθελοντών του Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας σε workcamp

Δελτίο Τύπου για την υλοποίηση δράσης με θέμα τη Μετανάστευση στο Πολυδύναμο Κέντρο Αθήνας σε συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Δελτίο Τύπου για PROFILING (Ιαν-Ιουλ) – Θεσσαλονίκη

Δελτίο Τύπου για διαχείριση υποθέσεων – Θεσσαλονίκη

Ιούνιος 2019

Μηνιαίος Απολογισμός Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας

Μηνιαίος Απολογισμός Πολυδύναμου Κέντρου Θεσσαλονίκης

Δελτίο Τύπου για την ανοιχτή εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα του Πρόσφυγα του Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας

Δελτίο Τύπου για τη συμμετοχή του Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας σε ημερίδα για την εξέλιξη του μεταναστευτικού – προσφυγικού ζητήματος

Δελτίο Τύπου για διαχείριση υποθέσεων (Ιαν-Ιουν) – Θεσσαλονίκη

Μάιος 2019

Μηνιαίος Απολογισμός Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας

Μηνιαίος Απολογισμός Πολυδύναμου Κέντρου Θεσσαλονίκης

Δελτίο Τύπου για τη δραστηριότητα γυναικών του Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας

Δελτίο Τύπου για την υλοποίηση δράσης από το Πάντειο Πανεπιστήμιο με την υποστήριξη του Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας

Δελτίο Τύπου για την επίσκεψη του Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας σε ξενώνα ασυνόδευτων ανηλίκων κοριτσιών

Απρίλιος 2019

Μηνιαίος Απολογισμός Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας

Μηνιαίος Απολογισμός Πολυδύναμου Κέντρου Θεσσαλονίκης

Δελτίο Τύπου για τη συμμετοχή των παιδιών του Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας σε θεατρική παράσταση

Δελτίο Τύπου για την εκπαίδευση σε σχολείο με θέμα “Ανθρωπισμός, ανθρωπιστική δράση και η προώθηση του σεβασμού της διαφορετικότητας μέσα από το έργο του ΕΕΣ” Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας

Δελτίο Τύπου για την επίσκεψη του Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας σε ξενώνα προσωρινής φιλοξενίας μονογονεϊκών οικογενειών

Μάρτιος 2019

Μηνιαίος Απολογισμός Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας

Μηνιαίος Απολογισμός Πολυδύναμου Κέντρου Θεσσαλονίκης

Δελτίο Τύπου για την επίσκεψη στελεχών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Πολυδύναμο Κέντρο Αθήνας

Δελτίο Τύπου για υπηρεσία συνοδείας (Ιαν-Μαρ)- Θεσσαλονίκη

Φεβρουάριος 2019

Μηνιαίος Απολογισμός Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας

Μηνιαίος Απολογισμός Πολυδύναμου Κέντρου Θεσσαλονίκης

Δελτίο Τύπου για την εκπαιδευτική επίσκεψη στο πλαίσιο του Προγράμματος Απασχολησιμότητας του Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας

Δελτίο Τύπου για τις μαμάδες του Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας

Δελτίο Τύπου για διαχείριση υποθέσεων (Ιαν-Φεβ) – Θεσσαλονίκη

Ιανουάριος 2019

Μηνιαίος Απολογισμός Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας

Μηνιαίος Απολογισμός Πολυδύναμου Κέντρου Θεσσαλονίκης

Δελτίο Τύπου για τις δραστηριότητες πολιτιστικού και ψυχοκοινωνικού χαρακτήρα Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας

Έτος 2018

Ανασκόπηση Πολυδύναμου Αθήνας για το 2018

Δεκέμβριος 2018

Δελτίο Τύπου για τους εθελοντές κοινότητας Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας

Νοέμβριος 2018

Δελτίο Τύπου Πολυδύναμων Κέντρων Αθήνας – Θεσσαλονίκης

Δελτίο Τύπου για την εναλλακτική προσέγγιση στην αξιολόγηση γλωσσών Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας

Δελτίο Τύπου για τη συνεργασία του Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας με την ECHO Refugee Library και την We Need Books

Δελτίο Τύπου για διαχείριση υποθέσεων – Θεσσαλονίκη (Απρ-Νοε) – Θεσσαλονίκη

Δελτίο Τύπου για μηχανισμό ανατροφοδότησης  (Μαρ-Νοε)- Θεσσαλονίκη

Οκτώβριος 2018

Δελτίο Τύπου Πολυδύναμων Κέντρων Αθήνας – Θεσσαλονίκης

Δελτίο Τύπου για την εκδρομή στο Λυκαβηττό Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας

Δελτίο Τύπου για την επίσκεψη στο Παιδικό Μουσείο Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας

Δελτίο Τύπου για την προώθηση της στοματικής υγιεινής σε παιδιά Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας

Σεπτέμβριος 2018

Δελτίο Τύπου Πολυδύναμων Κέντρων Αθήνας – Θεσσαλονίκης

Δελτίο Τύπου για τη συνεργασία του Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας με το 35ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Αύγουστος 2018

Δελτίο Τύπου για διαχείριση υποθέσεων – Θεσσαλονίκη

Δελτίο Τύπου για μηχανισμό ανατροφοδότησης – Θεσσαλονίκη

Ιούνιος 2018

Δελτίο Τύπου για διαχείριση υποθέσεων – Θεσσαλονίκη