Ψηφιακό εργαλείο καθοδήγησης και ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για την αποτελεσματική και αυτόνομη πρόσβαση στις e-services της Υπηρεσίας Ασύλου

Το παρακάτω εργαλείο αποτελεί ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο εστιάζει με εκπαιδευτική προσέγγιση στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ασύλου της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο και είναι διαθέσιμο μόνο στα ελληνικά.

Σταδιακά, θα ενταχθούν οι παρακάτω γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Φαρσί, Αραβικά και Ουρντού.

Απευθύνεται σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνή προστασία, οι οποίοι έχουν την διάθεση να εξοικειωθούν με τη διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων μέσα από τη διερευνητική ενασχόληση με το πολυμεσικό περιβάλλον και τα εκπαιδευτικά λογισμικά που περιέχει.

Ανήκεις σε αυτή την κατηγορία;

Το εργαλείο αυτό αποτελεί μία απολαυστική εμπειρία μέσα από την οποία θα καταφέρεις:

  • Να πλοηγείσαι σε ένα περιβάλλον ψηφιακών υπηρεσιών και να εντοπίζεις και επιλέγεις τις επιθυμητές υπηρεσίες
  • Να εντοπίζεις τα υπομνήματα βοήθειας που παρέχονται σε μία ηλεκτρονική φόρμα
  • Να διαχειρίζεσαι και να συμπληρώνεις μία ηλεκτρονική φόρμα
  • Να εφαρμόζεις τα βήματα της προσομοίωσης στην πλατφόρμα της Υπηρεσίας Ασύλου και να υποβάλλεις με επιτυχία την εκάστοτε αίτηση
  • Να πειραματίζεσαι στη χρήση της πλατφόρμας της Υπηρεσίας Ασύλου μέσω των προσομοιώσεων
  • Να αναγνωρίζεις τα πλεονεκτήματα της ψηφιοποίησης των γραφειοκρατικών διαδικασιών, να προσπαθείς αυτόνομα να χρησιμοποιείς τις αντίστοιχες ψηφιακές πλατφόρμες και να παροτρύνεις άλλους στη χρήση αυτών
  • Να προσαρμόζεσαι στις ψηφιακές απαιτήσεις της κοινωνίας υποδοχής και να τις αντιμετωπίζεις με αυτοπεποίθηση και όχι με φόβο

Our Rating

0
Reader Rating: (2 Rates)
9.7

About author