Επίσκεψη στο μουσείο

Οι μαθητες μας επισκέφτηκαν το μουσείο και