Δραστηριότητα με τα παιδιά

Δραστηριότητα ψυχοκοινωνικής στήριξης για τα παιδιά πρόσφυγες ηλικίας 6-12 ετών